Svařování – MIG, MAG, TIG, česká společnost Kovorako, s.r.o. se specializuje na práci s kovy. Máme plně vybavenou moderní dílnu s výkonnými stroji. Pro svařování používáme svařovací techniky MIG/MAG a TIG. Svařování je proces, který slouží k vytvoření trvalého spoje dvou nebo i více kovových částí. Existují však různé metody svařování. My používáme hlavně následující metody svařování.

Metoda MIG/MAG (MIG = Metal Inert Gas, MAG = Metal Active Gas)

Při svařování v ochranné atmosféře plynu vzniká oblouk mezi nepřetržitým svařovacím drátem a svařencem. Metody MIG a MAG se liší pouze v tom, že oblouk a svarová lázeň jsou chráněny buď proudem inertního plynu (MIG) nebo proudem aktivního plynu (MAG). MIG/MAG se používá pro svařování lehkých až středně těžkých ocelových konstrukcí a nerezových ocelí nebo třeba pro svařování slitin hliníku či mědi.

Výhody MIG/MAG

Metoda TIG (Tungsten Inert Gas)

Tungsten znamená wolfram, tedy metoda TIG je svařování wolframovou elektrodou. Při této metodě hoří elektrický oblouk mezi netavící se elektrodou a základním svařovacím materiálem. Metoda TIG se často používá např. při svařování trubek kotlů v energetice, při tvarově složitějších konstrukcích nebo při svařování velmi tenkých materiálů.

Výhody TIG