Politika kvality společnosti Kovorako s.r.o.

společnost KOVORAKO s.r.o. Rakovník nabízí široké služby v oblasti kovovýroby především odběratelům v oblasti Rakovník, Kladno, Slaný, Louny, Kralovice, Plzeň a okolí. Máme více než dvacet let zkušeností s kovovýrobou a zámečnickými pracemi. Moderní technologie zpracování kovů nám umožňují vyhovět různým požadavkům našich zákazníků. K dispozici máme laser, CNC ohraňovací lis i práškovou lakovnu. Ve spojení se zámečnickou dílnou zhotovíme finální produkty – svařence. V kooperaci zajišťujeme i povrchovou úpravu žárovým nebo galvanickým zinkováním. Zpracováváme jak velké série výrobků, tak kusové zakázky.

Rozsah systému v naší společnosti v sobě zahrnuje celou naší společnost, její veškeré interní i externí aspekty a
zainteresované strany. Působnost naší společnosti je celá ČR a EU, Mezi naše
důležité zákazníky patří společnosti z oblasti strojírenství, zemědělství, automobilového průmyslu

1. Kvalita
Kvalita je v naší společnosti na prvním místě. Garantujeme ji kvalifikací a iniciativním přístupem našich všech pracovníků. Uvědomujeme si, že kvalita všech procesů v naší společnosti rozhoduje o naší budoucnosti.

2. Respektování zákazníka
Naše produkty dodáváme v požadované kvalitě a dohodnutých termínech. Se všemi našimi zákazníky udržujeme velice úzké vztahy, na základě nichž jsme schopni pružně reagovat na všechny jejich požadavky, potřeby a očekávání.

3. Hospodárnost a efektivita, dodavatelské vztahy
S našimi dodavateli rozvíjíme spolupráci na úrovni partnerských vztahů. Přijímáme taková opatření, která nám umožňují snižovat náklady a zamezit všem formám nehospodárnosti.

4. Spolupracovníci
Vážíme se tvořivých a profesionálně zdatných spolupracovníků, kteří jsou ochotni se dále vzdělávat ve svém oboru. Snažíme se je stále motivovat k produktivní a dobře odvedené práci, a tím vytvářet předpoklady pro neustálé zlepšování spokojenosti našich zákazníků. U klíčových pracovníků podporujeme jejich trvalý rozvoj, a to jak v jejich odborné způsobilosti, tak i ve znalostech v oblasti řízení, komunikace a týmové práce. Společnost jako samostatný dokument vydala Etický kodex.

Vedení společnosti se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Naše společnost trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.
Politika kvality je ve společnosti vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

V Rakovníku dne 30.11.2016

Josef Gaier, MK